Game

【Hoạt Động】Ma Tôn Xâm Nhập

- Ma Tôn mỗi ngày làm mới 1 lần

- Mỗi ngày, toàn bộ người chơi được khiêu chiến 3 lần

- Mỗi lần khiêu chiến tạo sát thương nhất định nhận Điểm Ma Thú. Điểm càng cao thưởng càng nhiều

- Điểm cá nhân sẽ tích lũy vào BXH, toàn bộ thành viên tham gia khiêu chiến đều nhận được thưởng

Game