Game

【Hoạt Động】Ngự Hồn Điện

- Ngự Hồn Điện mở mỗi thứ 5, 7, Chủ Nhật. Mỗi lần sẽ mở cả ngày

- Có rất nhiều BOSS để có thể khiêu chiến

- BOSS được chia thành 4 độ khó: Dễ, Khó, Ác Mộng, Địa Ngục. Độ khó càng cao thưởng càng lớn

- Có nhiều loại BOSS, mỗi BOSS sẽ có thưởng khác nhau. Hãy lựa chọn BOSS có thưởng phù hợp với nhu cầu nâng cấp cá nhân

- Mỗi lần khiêu chiến tiêu hao 30 thể lực, mỗi 5 phút hồi 1 thể lực

- Ngự Hồn Điện không giới hạn số lượt khiêu chiến trong ngày

Game