Game

【Tính Năng】Hệ Thống Nâng Cấp Tướng

Tướng có thể nâng cấp sức mạnh thông qua các tính năng: Nâng Cấp, Nâng Bậc, Kỹ Năng và Trang Bị

 

1: Nâng Cấp

- Sử dụng EXP Tướng và Vàng để nâng cấp Tướng

- Cấp Tướng sẽ bị giới hạn bởi Bậc Tướng. Cấp Tướng tối đa là 400

- Nâng Cấp Tướng sẽ tăng mạnh các chỉ số cơ bản nhân vật đồng thời mở khóa các kỹ năng đặc biệt

 

2: Nâng Bậc

- Nâng bậc cần nguyên liệu Bản Thể Tướng, mảnh Tướng, Đá Nâng Bậc, Vàng

- Nâng bậc giúp mở giới hạn cấp Tướng

- Tướng có tổng 15 bậc, tăng bậc Tướng sẽ đột phá sức mạnh cơ bản của Tướng

 

3: Kỹ Năng

- Tùy theo phẩm chất Tướng sẽ có số lượng kỹ năng tương ứng. Tối đa tướng sẽ sở hữu 4 kỹ năng

- Tăng cấp nhân vật để mở khóa kỹ năng

- Kỹ năng cần tiêu hao đan Kỹ Năng và Vàng để nâng cấp. Cấp kỹ năng càng cao chỉ số buff càng mạnh

 

4: Trang Bị

- Mỗi Tướng có thể mang 6 trang bị gồm: Vũ Khí, Mũ, Giáp, Hài, Phù và Nhẫn

- Trang bị được chia làm 6 phẩm chất: Trắng, Lục, Lam, Tím, Cam, Đỏ. Trong đó Đỏ là phẩm chất cao nhất.

- Trang bị tăng cho Tướng rất nhiều thuộc tính phụ

- Để mở khóa thêm các dòng thuộc tính phụ, trang bị cần cường hóa lên các cấp cao hơn bằng cách sử dụng trang bị khác làm nguyên liệu cường hóa

- Trang bị chỉ số thấp có thể sử dụng Đá Tẩy để tẩy luyện chỉ số

Game