Game

【Tính Năng】Hệ Thống VIP

- Có tổng 15 cấp VIP

- VIP càng cao, quyền lợi VIP càng nhiều, càng đặc biệt

- Để nâng cấp VIP người chơi cần nạp Kim Phiếu. Tích lũy đủ số điểm VIP sẽ lên cấp VIP

- Mỗi khi mở cấp VIP mới người chơi được nhận 1 gói quà miễn phí

- Một số đặc quyền hấp dẫn khi lên VIP người chơi sẽ nhận được:

 + Tăng lợi ích khi auto AFK

 + Tăng lượt tham gia hoạt động

 + Tăng giới hạn tích lũy Thể Lực

 + Tăng thuộc tính Linh Thú

 + Mở tính năng Quét Nhanh

 + Tăng số lượt nhận Lợi Ích Nhanh

Game