Game

【Tính Năng】Hỗn Nguyên Phủ

Hỗn Nguyên Phủ là 1 dạng hoạt động Gia Viên. Tại đây người chơi có thể đào khoáng, thám hiểm, trồng cây, luyện đan, ....

1: Cây Ước Nguyện

- Ước nguyện có 2 loại: Ước nguyện cao cấp và Ước nguyện thường

- Sử dụng lệnh ước nguyện để tiến hành ước. Sau khi ước sẽ nhận được vật phẩm ngẫu nhiên

- Mỗi ngày Cây Ước Nguyện sẽ làm mới thưởng 1 lần, người chơi có thể chủ động làm mới cây ước nguyện ngay bằng cách sử dụng Tiên Ngọc

 

2: Tu Linh Các

- Tính năng cho phép trực tiếp nâng cấp sức mạnh của từng tướng khi vào tham chiến

- Sử dụng nguyên liệu Vàng, Mảnh Trang và Thiên Thư để trực tiếp nâng cấp

- Mỗi tướng có tổng 16 kỹ năng Tu Linh trong đó có 12 kỹ năng nhỏ và 4 kỹ năng lớn

 

3: Lò Càn Khôn

- Tính năng cho phép người chơi luyện ra các nguyên liệu nâng cấp cơ bản

- Sử dụng Xích Tinh Thạch với số lượng yêu cầu để luyện chế

- Sử dụng Thỏi Sắt để nâng cấp Lò Càn Khôn. Sau khi nâng cấp sẽ cho phép luyện chế nhiều loại nguyên liệu cao cấp

- Mỗi lần tiến hành luyện chế chỉ có thể luyện ra 1 loại nguyên liệu

 

4: Tiên Tinh Động 

- Là tính năng khai khoáng sản sinh quặng

- Cấp Tiên Tinh Động càng cao, khoáng mạch có thể khai thác càng nhiều

- Mỏ 24h làm mới 1 lần, sau khi làm mới cần thao tác khiêu chiến chiếm lại mỏ

 

5: Bách Thảo Viên

- Là hoạt động trồng cây thu hoạch. Có thể chọn loại hạt giống để gieo trồng

- Cấp Bách Thảo Viên càng cao, ô đất được mở rộng càng nhiều, sản lượng cũng tăng

- Phẩm chất hạt giống khác nhau sẽ tiêu hao thời gian chờ khác nhau, thưởng thu hoạch hạt giống cũng nhiều và giá trị hơn

 

6: Thâm Uyên Bí Cảnh

- Khiêu chiến Thâm Uyên Bí Cảnh để nhận rất nhiều Xu Bí Cảnh

- Bí cảnh mỗi lần mở trong 48 giờ, sau 48h sẽ cài lại

- Sau khi cài lại bí cảnh, căn cứ vào bảng xếp hạng leo tháp Bí Cảnh để phát thưởng xếp hạng

- Bí Cảnh Thâm Uyên có thể cài lại và thực hiện quét lên đến tầng cao nhất đã khiêu chiến

 

7: Thám Hiểm Treo Thưởng

- Trong cột treo thưởng có thể nhận nhiệm vụ và điều phái các tướng hoàn thành, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể nhận thưởng tương ứng

- Nhiệm vụ khác nhau sẽ yêu cầu chủng tộc, cấp sao trong đội khác nhau, 1 tướng không thể nhận nhiều nhiệm vụ cùng 1 lúc

- Nhiệm vụ có nhiều phẩm chất khác nhau, thưởng nhiệm vụ theo phẩm chất

- Làm mới có thể cài lại toàn bộ nhiệm vụ treo thưởng cá nhân chưa bắt đầu, mỗi ngày làm mới 1 lần có thể sử dụng Tiên Ngọc để làm mới ngay

Game