Game

【Tính Năng】Linh Thú Phường

- Có 4 loại linh thú gồm: Ngũ Huyền Lộc, Linh Ngâm Hạc, Bích Càn Điệp và Chấn Minh Thú

- Linh thú sau khi mở khóa có thể ra trận tăng thuộc tính và lực chiến cho cả đội

- Năng lượng linh thú sẽ tích lũy trong lúc chiến đấu, khi năng lượng đầy sẽ giải phóng kỹ năng 

- Năng lượng linh thú tích lũy theo thời gian, tướng đồng minh bị công kích sẽ tăng tốc khả năng hồi năng lượng

- Linh thú có thể tăng sức mạnh thông qua Nâng Cấp và Nâng Kỹ Năng

- Linh thú cần cho ăn để có thể tham chiến. Độ no linh thú sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức mạnh linh thú. Độ no sẽ giảm dần theo thời gian

Game